Zamestnanci MŠ

riaditeľka MŠ Mgr. Eva Cviková

riaditeľka MŠ Mgr. Eva Cviková

zástupkyňa riaditeľky MŠ a učiteľka v triede Mackov Bc. Erika Szekeresová, DiS

zástupkyňa riaditeľky MŠ a učiteľka v triede Mackov Bc. Erika Szekeresová, DiS

učiteľka v triede Mackov Erika Šajbenová, DiS

učiteľka v triede Mackov Erika Šajbenová, DiS

učiteľka v triede Ježkov Mgr. Alžbeta Husárová

učiteľka v triede Ježkov Mgr. Alžbeta Husárová

učiteľka v triede Ježkov Bc. Veronika Martinkovičová

učiteľka v triede Ježkov Bc. Veronika Martinkovičová

učiteľka v triede Krtkov Jana Ernestová

učiteľka v triede Krtkov Jana Ernestová

učiteľka v triede Krtkov Bc. Dagmar Grófová

učiteľka v triede Krtkov Bc. Dagmar Grófová

učiteľka v triede Zajkov Erika Dékányová

učiteľka v triede Zajkov Erika Dékányová

učiteľka v triede Zajkov Klaudia Petrášová

učiteľka v triede Zajkov Klaudia Petrášová

učiteľka v triede Sloníkov Iveta Varényiová

učiteľka v triede Sloníkov Iveta Varényiová

učiteľka v triede Sloníkov Marcela Barčiaková

učiteľka v triede Sloníkov Marcela Barčiaková

učiteľka v triede Lienok  Alena Štefanková

učiteľka v triede Lienok Alena Štefanková

učiteľka v triede Lienok Bc. Franciska Víghová

učiteľka v triede Lienok Bc. Franciska Víghová

učiteľka v triede Včielok Bc. Nikola Duchoňová

učiteľka v triede Včielok Bc. Nikola Duchoňová

mzdová účtovníčka Mgr. Marcela Jančová

mzdová účtovníčka Mgr. Marcela Jančová

vedúca šk. jedálne, účtovníčka MŠ Bc. Michaela Buranská

vedúca šk. jedálne, účtovníčka MŠ Bc. Michaela Buranská

hlavná kuchárka Mária Baloghová

hlavná kuchárka Mária Baloghová

 kuchárka  Taťána Spišáková

kuchárka Taťána Spišáková

kuchárka Kristína Szapuová

kuchárka Kristína Szapuová

prevádzková pracovníčka Emília Kuzmická

prevádzková pracovníčka Emília Kuzmická

prevádzková pracovníčka Klára Lebóová

prevádzková pracovníčka Klára Lebóová

prevádzková pracovníčka Linda Mellenová

prevádzková pracovníčka Linda Mellenová

prevádzková pracovníčka Angelika Marčová

prevádzková pracovníčka Angelika Marčová

školník Karol Blaškovič

školník Karol Blaškovič