Včielky

 

Triedne učiteľky: MARTINA ALGAYEROVÁ, Bc. NIKOLA DUCHOŇOVÁ
Trieda: 5 - 6 ročné deti
Počet detí: 25        
                                              
 vcielkydorocka@gmail.com    


Charakteristika triedy:
Aj v našej triede to tak stále bzučí. Našu triedu – triedu Včielok navštevuje  25 detí vo veku 5 - 6 rokov. Okrem hrania sa, ktoré je veľmi dôležité pre ich zdravý vývoj,  Včielky rady kreslia, ešte radšej maľujú, cvičia a tancujú, vzdelávajú sa na počítači, kde riešia zložité úlohy. Včielky si rady zacvičia v telocvični. Každý deň sa tešia na pobyt vonku na školskom dvore v každom ročnom období. Pred popoludňajším odpočinkom sa prenesú do ríše rozprávok a držia palce dobrým hrdinom v boji proti ježibabám, drakom a iným zlým stvoreniam. A po olovrante už čakajú na náruč svojich mamičiek a oteckov.


Denný poriadok:
7.00 - Hry a činnosti podľa výberu detí, Zdravotné cvičenie
9.05  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Vzdelávacie aktivity, Pobyt vonku
12.10  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Odpočinok
14.10  - Osobná hygiena, Stolovanie, Stravovanie, Hry a činnosti podľa výberu detí, Vzdelávacie aktivity, Krúžková činnsoť

Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Včielok.

Prosím, nazrite k nám: