Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína Svetový deň vody. Pripomenuli sme si ho aj my, odetí do modrého trička a realizovaním rôznych aktivít o vode, diskutovali sme o kolobehu vody v prírode, o šetrení vodou v domácnostiach, spôsoboch ochrany vody.
Začali sme prezentáciou o dôležitosti vody pre náš život a o význame jej šetrenia. Pútavou formou sa deti oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi, aj o tom, kde všade v prírode sa voda nachádza, aké má podoby, ale aj o nebezpečenstve jej znečistenia človekom. Deti vytvárali rôzne plagáty, kresby, pracovné listy s témou vody. Aj týmto dňom sme sa opäť presvedčili, že voda nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii.