Školská rada a Rada RZ

ŠKOLSKÁ RADA

PREDSEDA: Mgr. Marcela Jančová - zástupca nepedagogických zamestnancov                                                                                           

ČLENOVIA:

- zástupcovia rodičov:

Mgr. Zuzana Hoffmannová

Ing. Klaudia Raffaj Hypschová

Mgr. Martina Kubičková

Kristína Poláková

 - zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Alžbeta Husárová

Erika Dékányová (podpredseda)                     

- delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

JUDr. Jaromír Valent

Mgr. Štefan Danis

PaedDr. Anna Kijaček Rošková 

MUDr. Silvester Demo

 RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Predseda: Ing. Henrieta Godány Vassová (tr. Lienok)

Pokladník: Bc. Veronika Martinkovičová (tr. Ježkovia)

Revízna komisia: Alžbeta Zrebná (tr. Mackovia)

Člen: Martina Štefánková (tr. Krtkovia)

          Ing. Lucia Langerová (tr. Zajkovia)            

          Martina Tóthová (tr. Včielok)

          Darina Belická (tr. Sloníkovia)