Sauna a deti

SAUNOVANIE.

Vzdelávacia oblasť : Zdravie a pohyb - Zdravie a životný štýl , Pohyb a telesná zdatnosť

Koordinátorka projektu : Erika Dékányová

Cieľ projektu : Posilňovať imunitu prirodzeným spôsobom, zlepšovať odolnosť detí proti vírusovým infekciám horných dýchacích ciest.

Saunovanie detí je zahrnuté v týždenných plánoch tried, ktorých deti sa zúčastňujú saunovania.

Profil absolventa :

  • má základné vedomosti o priebehu saunovania
  • orientuje sa v priestoroch sauny
  • uvedomuje si základy bezpečného saunovania
  • pomenuje na čo slúži zariadenie potiarne, odpočívárne a ochladzovacieho bazéna
  • vníma a pomenije svoje pocity po saunovaní
  • uvedomuje si, prečo je saunovanie vhodné pre deti aj pre dopelých

Realizované aktivity počas školského roka :

Saunovanie detí sa realizuje od októbra do apríla daného školského roka každý týždeň podľa daného rozpisu.

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.