GivingTuesday

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. #GivingTuesday jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti, pretože len spolu môžeme dosiahnuť skutočné zmeny. Počas #GivingTuesday pritom nemusíme robiť veľké veci, dôležité je, že sa zapojíme a pomôžeme, ako môžeme. 

V rámci podujatia #GivingTuesday sme sa aj  tento rok veľmi aktívne zapojili do zbierky trvanlivých potravín a drogérie pre Novozámčanov v núdzi. Zbierka potravín je príležitosťou ukázať silu ľudskosti. Gesto, ktoré stojí pár centov, ale pomôže mnohým zmierniť neľahkú životnú situáciu.

Všetky vyzbierané dary budú roztriedené a postupne distribuované prevažne rodinám s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii a nízkopríjmovým seniorom.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým rodičom, že aj v takýchto neľahkých časoch myslia aj na iných a svojimi darmi prispeli tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať...

                                         Na obrázku môže byť jedlo a text, v ktorom sa píše „#Giing ing Tuesday“