Interiér MŠ

Hlavný vstup do budovy

Hlavný vstup do budovy

stiahnuťzväčšiť
Rozprávkový svet

Rozprávkový svet

stiahnuťzväčšiť
Environmentálny svet

Environmentálny svet

stiahnuťzväčšiť
Dopravný svet

Dopravný svet

stiahnuťzväčšiť
Predškolský svet

Predškolský svet

stiahnuťzväčšiť
Hlavné schodisko

Hlavné schodisko

stiahnuťzväčšiť
Hlavné schodisko

Hlavné schodisko

stiahnuťzväčšiť
Hlavné schodisko

Hlavné schodisko

stiahnuťzväčšiť
Hlavné schodisko

Hlavné schodisko

stiahnuťzväčšiť
Pri riaditeľni

Pri riaditeľni

stiahnuťzväčšiť
Kreatívna chodba

Kreatívna chodba

stiahnuťzväčšiť
Kreatívna chodba

Kreatívna chodba

stiahnuťzväčšiť
Kreatívna chodba

Kreatívna chodba

stiahnuťzväčšiť
Kreatívna chodba

Kreatívna chodba

stiahnuťzväčšiť
Kreatívna chodba

Kreatívna chodba

stiahnuťzväčšiť
Montessori dieľnička

Montessori dieľnička

stiahnuťzväčšiť
Montessori dieľnička

Montessori dieľnička

stiahnuťzväčšiť
Montessori dieľnička

Montessori dieľnička

stiahnuťzväčšiť